Control de retina

La retina és una part molt important de l’ull. És la encarregada de trasformar la llum que li arriba en un estímul nerviós, enviar la imatge al cervell i després tenim la visió.

Fer un control periòdic ens ajuda a prevenir pèrdues de visió, causades per enfermetats com la retinopatia, DMAE, glaucoma…

Vina a fer-te una revisió a Òptica Llucmajor

Sentint i mirant junts