Revisió infantil

Ara que comença el curs escolar és un bon moment per fer una revisió visual.

Una revisió visual dels més petits es fonamental per començar el curs amb bon peu i per garantir un bon rendiments acadèmic.

Optica Llucmajor,

Sentint i mirant junts